Szállítással kapcsolatos információk

A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására.

A lerakásról – „fuvarmentes" szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia.

Szállítási határidő

 • A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre megérkezik a Megrendelőhöz.
 • Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna.

Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit, feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötelezettségeket.

Vis major

 • Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt-, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

Teljesítés helye, kárveszély átszállása

 • A teljesítés helye – rendeltetési helyre szállítás esetén is – a mindenkori rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre.

Minőségi kifogások és szavatosság

 • A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyilvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul – írásban – közölni kell felénk, máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti.
 • A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatossági felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat.
 • A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy választása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat.
 • A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a SAKRET írásban kifejezetten elismerte.

Egyéb költségek

 • Raklap díja: 6600 Ft,-+ÁFA / raklap
 • Csomagolási és raklaphasználati díj: 2300 Ft,-+ÁFA / raklap
 • Logisztikai díj fixes kamion esetén: 2.750 Ft,-+ÁFA / tonna
 • Logisztikai díj darus kamion esetén: 2.950 Ft,-+ÁFA / tonna